Επικοινωνείστε μαζί μας και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για μία ενημέρωση στο σπίτι σας
για τα σκεύη μας και κερδίστε έναν ηλεκτρικό στίφτη για πορτοκάλια , λεμόνια και χυμούς.

Vento Hellas - Τηλ:. 210 8547934